Tilsynserklæringer

Ifølge friskoleloven vælger forældrekredsen en tilsynsførende, som fører tilsyn med undervisningen på friskolen.

Klovborg Friskole har i 2023 valgt Bent Vestergaard som tilsynsførende.

Bent besøger friskolen ca. 4 gange i løbet af skoleåret, hvor han overværer undervisning i alle grupper og alle fag. På baggrund af iagttagelser og samtaler med underviserne, laver Bent en tilsynserklæring, som fremlægges på generalforsamlingen og efterfølgende lægges op her på hjemmesiden.

Læs tilsynserklæringen 18-19 her.

Læs tilsynserklæringen 19-20 her.

Læs tilsynserklæringen 20-21 her.

Læs tilsynserklæringen 21-22 her.

Læs tilsynserklæringen 22-23 her.