Fokuspunkt 23/24


For skoleåret 2023/24 har vi på Klovborg Friskole valgt at sætte fokus på læsning og læsestrategier i undervisningen.

Vi ser læsning som en af grundstenene for god skolegang, og vi mener, at vi gennem styrkelse af elevernes læsekundskaber og læselyst er med til at danne dem til gode tilværelser i deres liv i og udenfor skolen.

Vi arbejder med læsning ud fra en tanke om, at alle vores elever har potentiale for udvikling, uanset den enkeltes umiddelbare startsted.

Vi tror på, at øvelse gør mester, og at vi gennem træning af elevernes læsefærdigheder også vil gøre vores elever mere selvsikre i de forskellige fag, selvkørende i deres arbejdsprocesser og mere fagligt nysgerrige i opgaver, hvor de selv skal finde og udvælge fagligt indhold.

Vi vil i årets løb arbejde med læsehastighed på alle årgange, samt arbejde med læse-fordybelse og forskellig læsestrategier. Endvidere vil der fra skoleårets start blive arbejdet med en ny form for læsetræning og læsestrategier for de elever, som vi på skolen har testet ordblinde.

Læselyst og fordybelse i de forskellige læseprocesser vil desuden komme til at fylde mere i elevernes skoleår, fx er der i indskolingen læsebånd hver morgen.

Vores mål med dette fokuspunkt er at forbedre elevernes læsehastighed betydeligt. For at måle dette vil vi fra skoleårets start teste elevernes læsehastighed (ord pr. minut) på alle årgange og igen teste alle elever i uge 49. Derefter evaluerer vi, om der skal iværksættes yderligere tiltag for at nå vores mål.

I uge 24 vil vi teste læsehastigheden for sidste gang i dette skoleår for at se om vores mål er nået. Testresultaterne vil efter hver test blive gennemgået med eleverne. For at understøtte dette tiltag er der i dette skoleår sat 2 lærere på i dansk fra 0.-6. årgang.

På Klovborg Friskole tror vi på at læsning tjener mange formål! Vi mener at læsning højner ordforråd, styrker grammatik og stavning, gør ny viden lettere tilgængelig, skaber omverdensforståelse, samt at læsning besidder et stort potentiale for underholdning og livsoplysning.