Undervisningsmiljøvurdering

Den seneste trivselsmåling er gennemført i december 2021.

Se resultaterne her

UVM 2021 0.-4. årgang

UVM 2021 5.-7. årgang

UVM 2021 8.-9. årgang