Dagens rytme

SFO-ens åbningstider

Morgen

Alle dage kl. 6.15-8.00

Her tilbydes morgenmad, hygge og stille aktiviteter, inden skoledagen starter.

Eftermiddag

SFO’en åbner, når eleverne i 0-3. årgang har fri, mandag-torsdag til kl. 16.45 og fredag til kl. 15.45.

Eftermiddagen starter i SFO’en, når sidste skoletime i 0.-3. årgang er slut. Børnene melder sig til de voksne, som noterer, at børnene er kommet i SFO. De voksne hilser på børnene og modtager de beskeder og små historier, som børnene giver og fortæller.

Kl. ca. 14 er der eftermiddagsmad/samling, hvor børnene får tilbudt et måltid mad. Maden kan variere alt efter om tilberedningen er som en aktivitet, eller bare en hurtig snack.

Herefter går alle børnene ud for at lege og få frisk luft. Bagefter tilbydes kreative aktiviteter og andre legetilbud. Oprydning efter en aktivitet påhviler barnet selv, således at oprydning uden at være en hoveddagsorden indgår som en naturlig del af børnenes aktiviteter.

Når børnene tager hjem, skal der hilses ”farvel og tak for i dag” af de voksne. Ingen børn må forlade SFO’en uden at give besked til en af de voksne.

Overordnede mål

SFO’en skal være et trygt sted, hvor børnene føler sig hjemme. Selv om de stadig er inden for skolens rammer, skal de føle, at nu har de fri fra skole. I SFO’en er det vigtigt, at barnets individuelle behov ses og respekteres.

I SFO’en skal der være rum for børnenes fantasi og kreativitet.

Vi bestræber os på, at samtlige børn til og med 3. årgang går i SFO. Det giver den bedste grobund for fællesskab og venskaber på tværs af årgange og alderstrin.

Børnenes personlige og sociale kompetencer udvikles i SFO’en, herunder deres ansvarsfølelse over for hinanden og for SFO’ens ting.

Når der er samling og gives meddelelser fra både børn og voksne, øver børnene sig i at bruge sproget, turde fortælle og have en mening. De oplever demokratiet i børnehøjde, hvor alle har ret til at tale og blive lyttet til.

Gennem forskellige former for udeaktiviteter lærer børnene glæden ved at bruge naturen, forstå den og passe på den.

Gennem det daglige måltid mad, der serveres i SFO’en, ønsker vi at lære børnene om måltidskultur og give dem lyst og mod til at smage på forskelligartet mad.

Aktiviteter

Hverdagen i SFO tilrettelægges i overensstemmelse med reglerne for SFO og med principperne i de overordnede mål. Den skal være præget af opmærksomhed, nærhed, omsorg og dannelse. Børnene skal kende rammerne og mulighederne i SFO; hvor de må være, og hvad der kan og må ske i de enkelte områder. Der lægges vægt på kontinuitet og genkendelighed. Det skaber ro hos børnene, at de ved hvor de skal være, hvad der skal ske og hvornår det sker.

Der skal i SFO’en også være rum til at ”lade børn være børn” – til at de kan udfolde sig i kaos under opsyn. Der er altid et passende tilbud af materialer, spil, legeredskaber, rekvisitter mv. til brug for børnenes kreative udfoldelse til rådighed

I SFO’en er der mulighed for lektielæsning og i et vist omfang også for lektiehjælp. Dette sker efter aftale med forældrene.

Aktiviteterne i SFO’en knytter sig ofte til årstiderne, fx. påske- og juleaktiviteter. I løbet af året arrangerer vi også forskellige temadage. Det kan fx være bamsedag, nattøjsdag, spilledag, filmdag, cykeldag mm., hvor børnene får mulighed for at tage legetøj med hjemmefra ud fra det tema vi har valgt.

De daglige aktiviteter tilrettelægges således, at der er tilbud til alle alderstrin i SFO’en. Udover de planlagte aktiviteter iværksættes dagligt flere mindre aktiviteter efter lyst og behov. Projekter, der arbejdes med i skoletiden, kan fortsættes i SFO, hvis det er foreneligt med øvrige aktiviteter og hvis læreren i projektet er indforstået med det.

Eksempler på planlagte aktiviteter i SFO’en:

 • Sløjd og snitteværksted
 • Smykkefremstilling
 • Syning og kreativt værksted, herunder tegning og maling
 • Bål og madlavning
 • Teaterlege
 • Sportslege
 • Ture ud af huset til fx naturlegepladsen
 • Filmfremstilling
 • Leg og spil i gymnastiksalen

Deltagelse i SFO–aktiviteterne er med få undtagelser valgfri for børnene, da vi prioriterer børnenes leg højt. Enkelte aktiviteter er dog obligatoriske, fx julegaver til forældre.

Eksempler på spontane aktiviteter i SFO’en:

 • Fri leg ude, fx. bygge huler og lege i sandkassen
 • Boldspil, fx. rundbold, fodbold, stikbold, håndbold
 • Fri leg inde, fx. egne ideer i billedkunst, egne ideer i træværksted, Lego, Gomitsi, Ninja Turtles, rollelege
 • Diverse spil, såsom Olsen, fisk, Uno, matador m.v.
 • Fortælling, oplæsning og læsning.

Har du lyst at læse mere om vores SFO:

 

 • Brug af naturen
 • Pædagogik og konflikthåndtering
 • Kompetencer og børnenes personlige udvikling

Klik her: sfo-dokument