Klovborg Friskole

Der er ca. 125 elever på Klovborg Friskole. Vi har fra 0.- 9. årgang.

9. årgang afslutter med statens kontrollerede årsprøver.

Friskolens SFO har ca. 35 børn.

Områdets friskole

Udover at være skole danner friskolen ramme om gymnastikforeningens aktiviteter, privat personer låner gymnastiksalen og dyrker idræt her, andre foreninger låner de kreative lokaler til afholdelse af kurser.

Skolens legeplads, bålhytte, multibane og udeareal er tilgængeligt for alle og bruges af mange uden for skoletiden.

 • Læsevenner
  Alle elever fra 1.-2. årg. har en læseven. Læsevennerne er voksne, som kommer på skolen ca. en gang om måneden. Eleven har så forberedt en oplæsning for læsevennen. Ved læsevennernes besøg synger man også sammen, spiser frugt og sommetider fortæller eleverne om, hvad de har oplevet, fx. lejrskole, skoleforestilling mv.En del af læsevennerne og andre kreative sjæle, der også gerne giver et nap med og syr kostumer, når skolen skal lave skoleforestilling
 • Samarbejde med den kommunale børnehave i Klovborg
  Friskolen har et godt samarbejde med den kommunale børnehave i Klovborg. Først og fremmest er der førskolesamarbejdet, men dertil kommer, at vi er:
 • Læsevenner med de 4-5-årige i børnehaven
  Elever fra 3. -5. klasse forbereder en oplæsning for børnehavebørnene. Der synges også nogle sange og sommetider fortælles der også historier.
 • Motorik-venner med førskolebørnene
  Nogle af skolebørnene planlægger lege og aktiviteter i gymnastiksalen for førskolebørnene.

Klovborg Friskole

Der er ca. 125 elever på Klovborg Friskole. Vi har fra 0.- 9. årgang.

9. årgang afslutter med statens kontrollerede årsprøver.

Friskolens SFO har ca. 35 børn.

Kontakt os

Skriv til os – vi svarer hurtigst muligt på stort eller småt

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.