Klovborg Friskole

Der er ca. 125 elever på Klovborg Friskole. Vi har fra 0.- 9. årgang.

9. årgang afslutter med statens kontrollerede årsprøver.

Friskolens SFO har ca. 35 børn.

Vigtige værdier

På Klovborg Friskole vægter vi:

  • Frihed og fællesskab — det enkelte barn lærer at modtage og give i et forpligtende fællesskab.
  • Ligeværdighed — alle har en værdi i det daglige.
  • Faglighed — at der er et højt fagligt niveau.
  • Bevægelse — de motoriske muligheder og behov inddrages.
  • Dannelse og kreativitet — fortælling og sang/musik har en central plads i hverdagen.
  • Humanistisk — børnene lærer at blive aktive medborgere og tage ansvar i samfundet.
  • Respekt — børnene lærer, at gensidig respekt mellem børn og voksne er en selvfølge.
  • Fællesskab på tværs af årgange – børnene kender hinanden på tværs af årgange.
  • Samarbejde — børn og forældre mødes i et forpligtende samarbejde.

Klovborg Friskole er en Grundtvig/Koldsk inspireret friskole.

Det Grundtvig/Koldske er et vidt begreb, som du kan læse mere om her.

Læs også om hele skolens værdigrundlag her

Klovborg Friskole

Der er ca. 125 elever på Klovborg Friskole. Vi har fra 0.- 9. årgang.

9. årgang afslutter med statens kontrollerede årsprøver.

Friskolens SFO har ca. 35 børn.

Kontakt os

Skriv til os – vi svarer hurtigst muligt på stort eller småt

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.