Skolekredsen

Klovborg Friskole er et levende fællesskab. Skolekredsen danner baggrund for skolens virke. Den kan sammenlignes med den cement, der holder murstenene sammen. Hvis ikke cementen er der, så falder stenene fra hinanden. På samme måde kan man sige, at det er skolekredsens interesse for og opbakning til Klovborg Friskole, som sikrer dens eksistens og berettigelse.

Som forælder er man automatisk medlem af skolekredsen. Har man ikke børn på skolen, men ønsker man alligevel at støtte friskolen, kan man melde sig ind i skolekredsen. Det gør man ved at henvende sig til skolen, og herefter betale det årlige kontingent på 100 kr.

Skolekredsens vigtigste opgaver et at bakke op omkring Klovborg Friskole og være bindeled mellem friskolen og det omgivende samfund.

Som medlem af skolekredsen

  • Bliver du hvert år inviteret til skolens generalforsamling. Her har du stemmeret og mulighed for at blive valgt til skolens bestyrelse.
  • Kan du aktivt tage del i skolens arbejde i form af arbejdsdage og andet godt. Vi kan altid bruge en hjælpende hånd, men du er også velkommen til blot at kigge forbi, når lejligheden byder sig.
  • Støtter du friskolen økonomisk gennem indbetaling af kontingent.

Generalforsamling 2018

Generalforsamling 2019

Generalforsamling 2020

Generalforsamling 2021

Ekstraordinær generalforsamling januar 2022

Generalforsamling 2022

Ekstraordinær generalforsamling august 2022

Generalforsamling april 2023