Priser

Priser pr. måned i friskolen
1. barn: 1.395 kr./11 mdr. (juni er betalingsfri)
2. barn: 698 kr./11 mdr. (juni er betalingsfri)
3. barn: Gratis

Indmeldelsesgebyr på 1000 kr. (opkræves ved første forældrebetaling)


Chromebook

Det er muligt at leje en Chromebook gennem skolen for 100 kr./måned. Hvis der ikke lejes hos os, skal der selv medbringes computer til undervisningen.


Skolebus
5-10 km 300 kr. /md.
10-15 km 400 kr. /md.
15-20 km 500 kr. /md.
20 km+ 600 kr. /md.
Barn 2 med bussen er halv pris og 3. barn er gratis.

Hvis man kun har behovet for enten morgen- eller eftermiddagstur er prisen halveret.


Musikskole
Der tilbydes musikundervisning på skolen. Det er Nikolaj, vores musiklærer, som står for alt omkring musikskolen. Skriv til ham på nikolaj@klovborgfri.dk for mere info.


Udenlandstur/storbytur

Betalingen til disse ture vil blive opkrævet over 2 rater, når eleverne skal afsted på tur.


Fripladstilskud

Der kan ansøges om fripladstilskud til betaling af skole samt SFO. Ansøgningsblanket fås ved henvendelse til skolens kontor. Ansøgningen skal afleveres til kontoret i underskrevet stand. Har du spørgsmål omkring friplads, så kontakt meget gerne kontoret.

Der gives ikke refusion hvis et barn ønskes fri i en periode eller ikke kan/skal deltage i tur/tilmeldt aktivitet.


Priser pr. måned SFO

Heldag: 1.245 kr./md. inkl. let morgenmad og eftermiddagsmad

Morgen: 495 kr./md. inkl. let morgenmad

Mad SFO(obligatorisk): 50 kr./md

Der betales fuld pris for første barn i SFO’en. For andet barn er der en refusion. Der ydes ikke søskenderabat på morgenmodul.