Om skolen

Hvorfor vælge os?

Ca. 80 elever har allerede valgt Klovborg Friskole.

Vi vil selv fremhæve følgende kendetegn ved vores friskole

  • Daglig morgensamling

  • Lille og overskueligt fællesskab

  • Fokus på trivsel – både fagligt og socialt – vi tager barnets trivsel alvorligt. Trives et barn ikke, samarbejder skole og hjem om at sætte en række initiativer i gang omkring barnet for at hjælpe det.

  • Undervisningen foregår på mindre hold, hvor der er tid og rum til den enkelte. Fællesskabet er trygt, og der er plads til alle.

  • Nærværende og engagerede medarbejdere. Klovborg Friskole har en dygtig og engageret personalegruppe, som har blik og omsorg for den enkelte.

  • Vi er meget bevidste om dannelsens to ben – den menneskelige dannelse og uddannelsen. Vi ønsker at danne vores elever til fagligt kompetente og ansvarlige medborgere.

  • Vi har vores egen skolebus, der mod forældrebetaling, henter og bringer de elever, der kommer længere væk fra.

  • Vi vægter forældresamarbejdet højt, og der tilstræbes altid et solidt informationsniveau mellem skole og hjem. Den daglige kommunikation foregår via Viggo.

  • Ud over den almindelige undervisning, sker der mange andre ting i løbet af et år fx lejrskole, emneuger, skoleforestilling, sommermarked. Alle elever engageres, når vi holder disse arrangementer. Vi har også en række traditioner, som skaber fællesskab på tværs. Fx store-små-venner, læsevenner og læse/motorikvenner. Læs mere om alt dette her.

 

Faglige mål

Klovborg Friskole skal yde undervisning på et niveau, der står mål med folkeskolen. Eleverne skal til enhver tid i deres grundskoleforløb kunne foretage et skoleskifte, uden at de vil opleve faglige mangler set i forhold til det pågældende klassetrin.

Vi følger folkeskolens vejledende læseplaner og underviser efter Undervisningsministeriets Fælles Mål, og vi tilbyder folkeskolens afgangsprøver FP9 til alle 9. klasses elever, dette indbefatter også valgfagsprøven i 8. klasse.

Vi har årlige tests i dansk og matematik, og statskontrollerede prøver på 9. årgang, og der afholdes skriftlige terminsprøver for 8.-9. årgang.

 

Vigtige værdier

På Klovborg Friskole vægter vi

Frihed og fællesskab — det enkelte barn lærer at modtage og give i et forpligtende fællesskab.

Ligeværdighed — alle har en værdi i det daglige.

Faglighed — at der er et højt fagligt niveau.

Bevægelse — de motoriske muligheder og behov inddrages.

Dannelse og kreativitet — fortælling og sang/musik har en central plads i hverdagen.

Humanistisk — børnene lærer at blive aktive medborgere og tage ansvar i samfundet.

Respekt — børnene lærer, at gensidig respekt mellem børn og voksne er en selvfølge.

Fællesskab på tværs af årgange – børnene kender hinanden på tværs af årgange.

Samarbejde — børn og forældre mødes i et forpligtende samarbejde.

Klovborg Friskole er en Grundtvig/Koldsk inspireret friskole.

Det Grundtvig/Koldske er et vidt begreb, som du kan læse mere om her.

Læs også om hele skolens værdigrundlag her.

 

Skole/hjem-samtaler og forældremøder

To gange årligt afholdes skole/hjem-samtaler gerne med deltagelse af elev, forældre og personale og evt. en repræsentant fra SFO. For 0. årgang er den første samtale et hjemmebesøg. Der placeres et forældremøde umiddelbart efter skolestart. Mødet afholdes i grupperne. Det andet mulige forældremøde, er som udgangspunkt et fælles møde for alle forældre.

Der sendes uge/infobreve ud på alle årgange en gang om ugen.

 

Områdets friskole

Udover at være byens skole, danner friskolen ramme om gymnastikforeningens aktiviteter, privat personer låner gymnastiksalen og dyrker idræt her, andre foreninger låner de kreative lokaler til afholdelse af kurser.

Skolens legeplads, bålhytte, multibane og udeareal er tilgængeligt for alle og bruges af mange uden for skoletiden.