Præsentation

Klovborg Friskoles SFO holder til i friskolens hovedbygning. Her er vi nær legeplads og bålhytte. Der går omkring 20 børn i SFO’en. Man kan begynde i SFO’en, når man starter i skolen. Der er ingen øvre aldersgrænse for SFO-børn, så man kan fortsætte så længe, man har lyst.

I SFO’en kan du møde vores fantastiske SFO-personale

  • Karen Kirkegaard, pædagog
  • Heidi Louise Laursen, pædagogmedhjælper
  • Helle Koed Paulsen, pædagogmedhjælper
  • Louise Arens Rasmussen, pædagogmedhjælper

SFO’en kan kontaktes på tlf. nr. 28 68 85 99.
 
 
Indmeldelse i SFO sker skriftligt samtidig med indmeldelse på friskolen eller ved henvendelse til SFO’en.

Udmeldelse af SFO skal ske skriftligt. Der betales for løbende måned + 30 dage.
 
 
Daglig kontakt

Ved afhentning af børnene hilser SFO’ens personale hver dag på forældrene. Der udveksles informationer om dagens forløb i det omfang, det er hensigtsmæssigt. Dialog og åbenhed er nøgleord i forhold til denne kontakt.

I særlige tilfælde, såsom ved tilskadekomst, større konflikter mv. gives informationerne til forældrene så snart dette er muligt – alt efter vigtighedsgraden naturligvis.
 
 
Evaluering og særlig støtte

I forbindelse med skole/hjem-samtalerne i foråret deltager SFO’ens personale med henblik på at evaluere og lave nye mål for det enkelte barn.

Præsentation af SFO og personale i Klovborg

Klovborg Friskoles SFO holder til i friskolens hovedbygning. Her er vi nær legeplads og bålhytte. Der går omkring 35 børn i SFO’en. Man kan begynde i SFO’en, når man starter i skolen. Der er ingen øvre aldersgrænse for SFO-børn, så man kan fortsætte så længe, man har lyst.

I SFO-en kan du møde vores fantastiske SFO-personale:

Karen Kirkegaard, pædagog
Dennis Duggen, pædagog
Heidi Louise Laursen, pædagogmedhjælper
Charlotte Therkelsen, pædagogmedhjælper
Helle Koed Paulsen, pædagogmedhjælper
Louise Arens Rasmussen, pædagogmedhjælper
Laila Nielsen, pædagogmedhjælper
Der er morgen SFO fra kl. 6.15-8.00.

SFO’en åbner, når eleverne i 0-1. årgang har fri og mandag-torsdag til kl. 16.45 og fredag til kl. 15.45.

Du kan læse mere om dagens rytme og aktiviteter længere nede på siden.