Klovborg Friskole

:D

Overordnede mål

  • SFO’en skal være et trygt sted, hvor børnene føler sig hjemme. Selv om de stadig er inden for skolens rammer, skal de føle, at nu har de fri fra skole. I SFO’en er det vigtigt, at barnets individuelle behov ses og respekteres.
  • I SFO’en skal der være rum for børnenes fantasi og kreativitet.
  • Vi bestræber os på, at samtlige børn til og med 3. årgang går i SFO. Det giver den bedste grobund for fællesskab og venskaber på tværs af årgange og alderstrin.
  • Børnenes personlige og sociale kompetencer udvikles i SFO’en, herunder deres ansvarsfølelse over for hinanden og for SFO’ens ting.
  • Når der er samling og gives meddelelser fra både børn og voksne, øver børnene sig i at bruge sproget, turde fortælle og have en mening. De oplever demokratiet i børnehøjde, hvor alle har ret til at tale og blive lyttet til.
  • Gennem forskellige former for udeaktiviteter lærer børnene glæden ved at bruge naturen, forstå den og passe på den.
  • Gennem det daglige måltid mad, der serveres i SFO’en, ønsker vi at lære børnene om måltidskultur og give dem lyst og mod til at smage på forskelligartet mad.

Klovborg Friskole

Der er ca. 125 elever på Klovborg Friskole. Vi har fra 0.- 9. årgang.

9. årgang afslutter med statens kontrollerede årsprøver.

Friskolens SFO har ca. 35 børn.