Klovborg Friskole

:D

Karakterer

Der gives kun karakterer på 8.-9. årgang.

Der gives standpunktskarakterer i prøvefagene.

Gennemsnit af karakter til afgangseksamen juni 22/23:

8. årgang

Valgfag: 8,5

9. årgang

Fysik/kemi: 4,4

Samfundsdag: 4,6

Naturfag: 4,7

Matematik m. hjælpemidler: 3,8

Matematik u. hjælpemidler: 4,3

Engelsk mundtlig: 4,3

Dansk skriftlig fremstilling: 2,8

Dansk, læsning+retskrivning: 2,9

Klovborg Friskole

Der er ca. 125 elever på Klovborg Friskole. Vi har fra 0.- 9. årgang.

9. årgang afslutter med statens kontrollerede årsprøver.

Friskolens SFO har ca. 35 børn.