Klovborg Friskole

Der er ca. 125 elever på Klovborg Friskole. Vi har fra 0.- 9. årgang.

9. årgang afslutter med statens kontrollerede årsprøver.

Friskolens SFO har ca. 35 børn.

Ca. 90 elever har allerede valgt Klovborg Friskole

Vi vil selv fremhæve følgende kendetegn ved vores friskole.

 • Fokus på trivsel – både fagligt og socialt
  På Klovborg Friskole tager vi barnets trivsel alvorligt. Trives et barn ikke, samarbejder skole og hjem om at sætte en række initiativer i gang omkring barnet for at hjælpe det.

 • Fagligt
  Progressiv faglighed på niveauÅrlige tests i dansk og matematikStatskontrollerede prøver på 9. årgangDaglig fællessamling

 • Lille og overskueligt fællesskab
  Undervisningen foregår på mindre hold, hvor der er tid og rum til den enkelte. Fællesskabet er trygt, og der er plads til alle.

 • Nærværende og engagerede medarbejdere
  Klovborg Friskole har en dygtig og engageret personalegruppe, som har blik og omsorg for den enkelte.

 • SkolebusserVi har egne skolebusser, der mod egenbetaling, henter og bringer elever der kommer længere væk fra.
 • Der sker meget i og omkring skolen
  Ud over den almindelige undervisning sker der mange andre ting i løbet af et år på friskolen – fx. lejrskole, skoleforestilling, sommermarked. Alle elever engageres, når vi holder disse arrangementer.

 • Både dannelse og uddannelse
  På Klovborg Friskole er vi meget bevidste om dannelsens to ben – den menneskelige dannelse og uddannelsen. Vi ønsker at danne vores elever til fagligt kompetente og ansvarlige medborgere.

 • Fællesskab på tværs
  På skolen har vi en række traditioner, som skaber fællesskab på tværs af årgange – mellem store og små. Fx. store-små-venner. Desuden er eleverne læsevenner med folk fra byen eller børnehaven. På den måde skabes fællesskab med andre uden for skolen på tværs af alder.

 • Rejser
  Hvert år er der en udlandsrejse for 9. årgang. Vi har blandt andet været i Madrid og Sydafrika.Hvert andet år rejser 7. og 8. klasse til en storby.

Klovborg Friskole

Der er ca. 125 elever på Klovborg Friskole. Vi har fra 0.- 9. årgang.

9. årgang afslutter med statens kontrollerede årsprøver.

Friskolens SFO har ca. 35 børn.

Kontakt os

Skriv til os – vi svarer hurtigst muligt på stort eller småt

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.