Klovborg Friskole

Der er ca. 125 elever på Klovborg Friskole. Vi har fra 0.- 9. årgang.

9. årgang afslutter med statens kontrollerede årsprøver.

Friskolens SFO har ca. 35 børn.

Forældrekontakt og evaluering

Daglig kontakt
Ved afhentning af børnene hilser SFO’ens personale hver dag på forældrene. Der udveksles informationer om dagens forløb i det omfang, det er hensigtsmæssigt. Dialog og åbenhed er nøgleord i forhold til denne kontakt.

I særlige tilfælde, såsom ved tilskadekomst, større konflikter mv. gives informationerne til forældrene så snart dette er muligt – alt efter vigtighedsgraden naturligvis.

Evaluering og særlig støtte
I forbindelse med skole/hjem-samtalerne i foråret deltager SFO’ens personale med henblik på at evaluere og lave nye mål for det enkelte barn.

Klovborg Friskole

Der er ca. 125 elever på Klovborg Friskole. Vi har fra 0.- 9. årgang.

9. årgang afslutter med statens kontrollerede årsprøver.

Friskolens SFO har ca. 35 børn.