Førskolebørn

Det er en stor forandring for børnene at starte i skole, og jo mere trygge børnene på forhånd er ved skolen, de voksne og kammeraterne – jo nemmere går skolestarten. Derfor inviteres førskolebørnene på besøg på friskolen nogle gange i løbet af foråret. Målet med førskolebørnenes besøg er, at de lærer skolen at kende. Det er vigtigt, at børnene både føler sig trygge i timerne og ude i frikvartererne. Når førskolebørnene kommer på skolen, møder de skolens voksne, de lærer hvordan man opfører sig i skolen, og hvordan skolens regler er.

I timerne med førskolebørnene bliver der arbejdet med bogstaver og tal på forskellig vis. Der laves dels skriftlige opgaver, men der arbejdes også med den mere legende tilgang til bogstaver og tal. Der skal synges, tegnes og meget mere. Kort sagt oplever børnene, at en skoledag rummer mange forskellige former for læring.

I november afholder vi indskrivningscafe på skolen. Her kan man som forældre til kommende 0. klasses elever komme og få en snak med lærere og ledelse omkring kommende skolegang på Klovborg Friskole.