“At bede om hjælp er en styrke, ikke en svaghed.”

Diverse

Læs om vores kostpolitik her.

Læs om vores antimobbepolitik her.

Læs om sociale klausuler her.

Whistleblower

Whistleblower-ordningen er etableret ved Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Her kan alle, herunder ansatte på frie grundskoler og forældre til elever på en fri grundskole, indgive oplysninger, hvis de har viden om eller kendskab til mulige lovovertrædelser eller bekymrende forhold på en fri grundskole.