Særligt hos os

I løbet af skoleåret har vi nogle alternative dage, hvor vi bryder det almindelige skema op og fordyber os i noget særligt.

 • Første skoledag – Første skoledag efter sommerferien ligger altid en lørdag fra kl. 9-12, så hele familien har mulighed for at deltage.
 • Idrætsdag Fælles idrætsdag inden efterårsferien, hvor hele skolen deltager.
 • Juleklippedag – Sidste fredag i november inviterer vi bedsteforældre og andre vigtige voksne til at komme og hjælpe os med at gøre skolen juleklar. Der klippes julepynt, bages julekager, laves juledekorationer og meget mere.
 • Juleafslutning – Sidste skoledag inden juleferien går vi sammen til julegudstjeneste, hvorefter vi går tilbage til skolen, hvor vi bl.a. leger den traditionsrige ”Store gemmeleg”.
 • Store spilledag – Efter juleferien starter vi op med store spilledag, hvor der hygges med forskellige brætspil.
 • Forestillingsuge – I en uge brydes det normale skema op, og vi sætter alle sejl til for at lave vores forestilling. Der skal laves musik, kostumer, rekvisitter, dans og naturligvis drama.
 • Lejrskole – Hvert andet år slutter vi året af med en lejrskole hvor 0. -9. klasse er på tur sammen. Der overnattes som regel på en anden friskole eller i en spejderhytte. I løbet af turen besøger vi seværdigheder i området.
 • Sommermarked – Musik, boder og hygge i skolegården.
 • Sidste skoledag – Vi ønsker hinanden god sommerferie, og plejer traditionerne med fx. feriesang, løb, afgangselevernes rundboldkamp mod personalet osv.

Læsevenner

Alle elever fra 0.-3. årgang har en læseven. Læsevennerne er voksne, som kommer på skolen ca. en gang om måneden. Eleven forbereder en oplæsning for læsevennen. Ved læsevennernes besøg synger man også sammen, spiser frugt og sommetider fortæller eleverne om, hvad de har oplevet, fx lejrskole, skoleforestilling mv. En del af læsevennerne og andre kreative sjæle, giver også gerne et nap med og syr kostumer, når skolen skal lave skoleforestilling.

Samarbejde med den kommunale børnehave i Klovborg

Friskolen har et godt samarbejde med den kommunale børnehave i Klovborg. Først og fremmest er der førskolesamarbejdet, men dertil kommer, at vi er læse/motorikvenner med de 4-5-årige i børnehaven. Elever fra 4.-6. årgang forbereder en oplæsning for børnehavebørnene. Der synges også sange og sommetider fortælles der historier. Eleverne planlægger samtidig lege og aktiviteter i gymnastiksalen. Best Replica Bags at 1to1purse.com

Særligt for 7.-9.klasse

 • Storbytur – I løbet af året er 7.- og 8. klasse på en storbytur (hvert andet år)
 • Udlandstur – I løbet af foråret er 9. årgang på udlandstur.
 • Terminsprøver – I januar afholdes skriftlige terminsprøver for 8.-9. årgang.
 • FP9 årsprøver – I maj og juni afholder vi folkeskolens årsprøver.
 • Erhvervspraktik – I løbet af året er der for 8.-9. årgang mulighed for at komme i erhvervspraktik.
 • Introduktionskurser – I løbet af marts måned er 8. årgang på introduktionskurser for at stifte bekendtskab med STX, HF, HTX, HHX og erhvervsskolerne.