Klovborg Friskole

Der er ca. 90 elever på Klovborg Friskole. Vi har fra 0.- 9. årgang.

Friskolens SFO har ca. 20 børn.

Aktiviteter

Hverdagen i SFO tilrettelægges i overensstemmelse med reglerne for SFO og med principperne i de overordnede mål. Den skal være præget af opmærksomhed, nærhed, omsorg og dannelse. Børnene skal kende rammerne og mulighederne i SFO; hvor de må være, og hvad der kan og må ske i de enkelte områder. Der lægges vægt på kontinuitet og genkendelighed. Det skaber ro hos børnene, at de ved hvor de skal være, hvad der skal ske, og hvornår det sker.

Der skal i SFO’en også være rum til at ”lade børn være børn”… – til at de kan udfolde sig i kaos under opsyn. Der er altid et passende tilbud af materialer, spil, legeredskaber, rekvisitter mv. til brug for børnenes kreative udfoldelse til rådighed

I SFO’en er der mulighed for lektielæsning og i et vist omfang også for lektiehjælp. Dette sker efter aftale med forældrene.

Årets gang i SFO’en
Aktiviteterne i SFO’en knytter sig ofte til årstiderne, fx. påske- og juleaktiviteter.

I løbet af året arrangerer vi også forskellige temadage. Det kan fx. være bamsedag, nattøjsdag, spilledag, filmdag, cykeldag mm., hvor børnene får mulighed for at tage legetøj med hjemmefra ud fra det tema vi har valgt.

Aktiviteterne
Aktiviteterne tilrettelægges således, at der er tilbud til alle alderstrin i SFO. Udover de planlagte aktiviteter iværksættes dagligt flere mindre aktiviteter efter lyst og behov. Projekter, der arbejdes med i skoletiden, kan fortsættes i SFO, hvis det er foreneligt med øvrige aktiviteter og hvis læreren i projektet er indforstået med det.

Torsdag er vores faste udedag, hvor vi laver bål.

Eksempler på planlagte aktiviteter i SFO’en:

 • Sløjd og snitteværksted
 • Smykkefremstilling
 • Syning og kreativt værksted, herunder tegning og maling
 • Bål og madlavning
 • Teaterlege
 • Sportslege
 • Ture ud af huset til fx. naturlegepladsen
 • Filmfremstilling
 • Leg og spil i gymnastiksalen

Deltagelse i SFO–aktiviteterne er med få undtagelser valgfri for børnene, da vi prioriterer børnenes leg højt. Enkelte aktiviteter er dog obligatoriske, fx. julegaver til forældre.

Eksempler på spontane aktiviteter i SFO’en:

 • Fri leg ude, fx. bygge huler og lege i sandkassen
 • Boldspil, fx. rundbold, fodbold, stikbold, håndbold
 • Fri leg inde, fx. egne ideer i billedkunst, egne ideer i træværksted, Lego, Gomitsi, Ninja Turtles, rollelege
 • Diverse spil, såsom Olsen, fisk, Uno, matador m.v.
 • Fortælling, oplæsning og læsning.

Klovborg Friskole

Der er ca. 125 elever på Klovborg Friskole. Vi har fra 0.- 9. årgang.

9. årgang afslutter med statens kontrollerede årsprøver.

Friskolens SFO har ca. 35 børn.

Kontakt os

Skriv til os – vi svarer hurtigst muligt på stort eller småt

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.