Opslagstavle

Ved elevens sygdom sendes sms til skolen på tlf. 28 68 85 05 inden kl. 7.40

31. oktober

Reformationskoncert

Klasser: Alle

Torsdag d. 2. november

Åben skole kl. 16.30-18.30

Klasser: Alle

Fredag d. 1. december

Bedsteforældredag

Klasser: ALLE

20. december

Juleafslutning

Klasser: Alle

Uge 41

Emneuge

Klasser: 0.-7. årg.

Uge 41

Erhvervspraktik

Klasser: 8.-9. årg.

Velkommen til Klovborg Friskole

En lokal friskole

På Klovborg Friskole i Midtjylland vægter vi Livsmod, Læring og Ligeværd højt. Vi er en lille friskole med cirka 60 elever fra 0.-9. klassetrin, der prioriterer fællesskabet og lokalsamfundet højt. Vi ønsker at give et godt skoletilbud til børnefamilier i Klovborg såvel som i Nørre Snede, Tørring og Brædstrup eller andre steder i nærheden, der vil give deres barn en tryg skolegang.

Vores prioriteter...

  • Stort fokus på trivsel hos den enkelte elev
  • Engageret personale
  • Tæt fællesskab klassetrin imellem
  • Mange aktiviteter udover skoleundervisning

Fællesskab på tværs

Vi gør meget ud af at skabe et stærkt fællesskab på tværs af årgangene. Derfor har vi en række traditioner, der skaber bånd mellem de store og små, blandt andet store-små-venner og madlavning på tværs af årgange.

Et stærkt lokalsamfund

Vi tror på, at en skole skaber en stærk sammenhængskraft i vores lille landsbysamfund, og den sammenhængskraft fokuserer vi på at styrke. Derfor er eleverne læsevenner med folk fra byen og børnehaven, ligesom vi arrangerer mange aktiviteter med andre foreninger i Klovborg. På den måde skaber vi også et fællesskab uden for skolen. Foreninger låner vores gymnastiksal, vores legeplads, bålhytte, multibane og udeareal er tilgængeligt for alle, og skolebussen køres af frivillige fra lokalsamfundet.

Bliv en del af os

Spring ud i friskolelivet sammen med os! Du behøver ikke bo i Klovborg for at blive en del af vores fællesskab – vi har også elever fra for eksempel Nørre Snede, Tørring og Brædstrup. Kom og besøg os på Grønnevænget 7 eller ring til os på 75 76 13 38.