Præsentation af skolen

Klovborg Friskole tilbyder undervisning fra 0.-9. årgang. Vi har ca. 125 elever. Friskolen ligger i den hyggelige landsby Klovborg med kort afstand til en fantastisk natur. Friskolen er en vigtig del af et aktivt lokalsamfund, hvor rigtig mange i byen bruger og besøger skolen – både i og udenfor skoletiden.

Eleverne kommer primært fra Klovborg, men søges også af elever fra et større opland, fx. Vejle, Horsens, Nr. Snede, Brædstrup, Ølholm, Åle-Hjortsvang, Rask Mølle og Tørring.

Skolen råder over to skolebusser, som mod en mindre egenbetaling henter elever fra oplandet, hvis der er behov.


Søger du information om vores SFO i Klovborg kan du læse mere her

Klassetrin

Undervisningen tilrettelægges i følgende grupper:

 • Yngste gruppe 0.-1. årgang, 2.-3. årgang og 4.-5. årgang.
 • Ældste gruppe 6.-, 7.-, 8.-, og 9. årgang.

Der laves undervisningsdifferentiering på alle hold.

Priser friskolen

Priser pr. måned i friskolen:

 1. barn: 1.395 kr./11 mdr. (juni er betalingsfri)
 2. barn:   698 kr./11 mdr. (juni er betalingsfri) 
 3. barn: Gratis                                                   

 

Chromebook

Det er muligt at leje en Chromebook gennem skolen. Prisen herfor vil være 100 kr./måned. Hvis der ikke lejes hos os, skal der selv medbringes computer til undervisningen.

   

SKOLEBUS

                    5-10 km    300 kr. /md.

                    10-15 km  400 kr. /md.

                    15-20 km  500 kr. /md.

                    20 km+     600 kr. /md.

Barn 2 med bussen er halv pris og 3. barn er gratis.

 

MUSIKSKOLE

Der tilbydes musikundervisning på skolen. Det er Nikolaj, vores musiklærer, som står for alt omkring musikskolen. Skriv til ham på nikolaj@klovborgfri.dk for mere info.

 

SFO

(0. -3. klasses elever)

Heldag: 1.245 kr./md. inkl. let morgenmad og eftermiddagsmad

Morgen: 495 kr./md. inkl. let morgenmad

 

(4.klasses elever)

Heldag: 1.795 kr./md.

Morgen: 495 kr./md

 

Mad SFO (obligatorisk): 50 kr./md 

 

SKOLEREJSER

Storbytur i 7.- eller 8. klasse: Betaling i 5.- & 6. klasse 150 kr./md. (22 mdr.)

Udlandsrejsen 9. årgang: Betaling i 7. & 8. klasse 300 kr./md. (22 mdr.) (Desuden løfter årgangen yderligere 2.000 kr. pr. elev - via klassekassen. De elever der ikke har taget del i denne, vil blive opkrævet hele beløbet.

Indmeldelsesgebyr: 1.000 kr.

 

Fripladstilskud 

Der kan nu ansøges om fripladstilskud til betaling af skole samt SFO for skoleåret 2022/23. Ansøgningsblanket fås ved henvendelse til skolens kontor.
Ansøgningen skal afleveres til kontoret i underskrevet stand senest d. 5. september 2022.
Har du spørgsmål omkring friplads, så kontakt meget gerne kontoret.

Der gives ikke refusion hvis et barn ønskes fri i en periode eller ikke kan/skal deltage i tur/tilmeldt aktivitet.

 

Dagens rutiner

Morgensamling

Alle dage startes op med 20 minutters morgensamling. 

Trivsel

Der er stor fokus på elevernes trivsel i alle timerne. Vi har en trivselsvejleder på skolen som alt personale og alle elever kan spare med, hvis det er nødvendigt. 

Spisning

Den voksne der har haft holdet op til spisepausen spiser med eleverne, medmindre andet er angivet.

Duksearbejde

Eleverne hjælper til med de praktiske opgaver på skolen og har på skift forskellige dukseopgaver.

Dukseopgaver varierer fra gruppe til gruppe, men det kan fx. være, at man skal feje, tørre borde af etc.

 

 

Fagene

Klovborg Friskoles undervisning står som minimum mål med, hvad der almindeligvis forventes i folkeskolen ifølge folkeskoleloven. 

På alle årgange undervises i:

 • Dansk
 • Matematik
 • Idræt
 • Engelsk
 • Trivsel

På 0.-6. årgang undervises desuden i:

 • Historie/kristendom på 0.-6. årgang.
 • Natur/teknologi på 0.-6. årgang.
 • Tysk på 4.-6. årgang.
 • Madkundskab på 4.-6. årgang.
 • Håndværk/design på 0.-6. årgang.
 • Billedkunst  0.-6 årgang. 
 • Musik på 0.-6. årgang.

På 7.-9. årgang undervises desuden i:

 • Tysk på 7.-9. årgang.
 • Valgfag på 7.-9. årgang.
 • Biologi på 7.-9. årgang.
 • Geografi på 7.-9. årgang.
 • Historie på 7.-9. årgang.
 • Fysik/kemi på 7.-9. årgang.
 • Samfundsfag på 8.-9. årgang.
 • Kristendom på 7.-9. årgang.

 

 

Alternative dage

I løbet af skoleåret har vi også nogle alternative dage, hvor vi bryder det almindelige skema op og fordyber os i noget særligt.

 

 • Første skoledag – Første skoledag efter sommerferien ligger altid en lørdag fra kl. 9-12, så hele familien har mulighed for at deltage.
 • Store badedag - Hele skolen tager ud og bader, fredag før efterårsferien.
 • Juleklippedag – Sidste fredag i november inviterer vi bedsteforældre og andre vigtige voksne til at komme og hjælpe os med at gøre skolen juleklar. Der klippes julepynt, bages julekager, laves juledekorationer og meget mere.
 • Juleafslutning – Sidste skoledag inden juleferien går vi sammen til julegudstjeneste, hvorefter vi går tilbage til skolen, hvor vi bl.a. leger den traditionsrige ”Store gemmeleg”.
 • Store spilledag – Efter juleferien starter vi op med store spilledag, hvor der hygges med forskellige brætspil.
 • 100 dage - Vi mangler desværre nu kun det halve af skoleåret, det markeres.
 • Forestillingsuge – I en uge brydes det normale skema op, og vi sætter alle sejl til for at lave vores forestilling. Alle elever hjælper til med forestillingen – ligesom alle elever også kommer på scenen, når den opføres i Klovborg Kino. Der skal laves musik, kostumer, rekvisitter, dans og naturligvis drama.
 • Lejrskole – Hvert andet år slutter vi året af med en lejrskole hvor 0. -9. klasse er på tur sammen. Der overnattes som regel på en anden friskole eller i en spejderhytte. I løbet af turen besøger vi seværdigheder i området.
 • Sommermarked - musik, boder og hygge i skolegården.
 • Sidste skoledag – Vi ønsker hinanden god sommerferie, og plejer traditionerne med fx. feriesang, løb, afgangselevernes rundboldkamp mod personalet osv.

 

Særligt for 7.-9.klasse:

 • Ældstetur – fungerer som en ryste-sammen-tur for holdet.
 • Storbytur - I løbet af året er 7.- og 8. klasse på en storbytur (hvert andet år)
 • Udlandstur – I løbet af foråret er 9. årgang på udlandstur.
 • Terminsprøver – I januar afholdes skriftlige terminsprøver for 8.-9. årgang.
 • FP9 årsprøver - I maj og juni afholder vi folkeskolens årsprøver.
 • Erhvervspraktik – I løbet af året er der for 8.-9. årgang mulighed for at komme i erhvervspraktik.
 • Introduktionskurser – I løbet af marts måned er 8. årgang på introduktionskurser for at stifte bekendtskab med STX, HF, HTX, HHX og erhvervsskolerne.

Feriekalender 22/23

 

Feriekalender 2022/2023 Klovborg Friskole
- nævnte dage er inkl. Fra Til
Sommerferie 24/6-22 12/8-22
Efterårsferie 15/10-22 23/10-22
Juleferie 22/12-22 2/1-23
Vinterferie 11/2-23 19/2-23
Påskeferie 1/4-23 10/4-23
St. bededagsferie 5/5-23 7/5-23
Kr. himmelfartsferie 18/5-23 21/5-23
Pinseferie 27/5-23 29/5-23
Grundlovsdag 5/6-23 5/6-23

Sommerferie

24/6-23

11/8-23

        Første skoledag i skoleåret 23/24 bliver lørdag d. 12. august 2023
        - ret til ændringer forbeholdes.

 

Evaluering

Der afholdes to årlige skole/hjem-samtaler.

For 0. årgang er den første samtale et hjemmebesøg.

Til skole/hjem-samtalerne drøftes elevens trivsel og udvikling - både fagligt og socialt. Forud for samtalerne er der udarbejdet en elevudtalelse, hvor der beskrives, hvad der går godt, og hvad der kan være udfordrende i hvert enkelt fag. Til grund for elevudtalelsen ligger diverse faglige opgaver, tests og prøver.

Karakterer

Der gives kun karakterer på 8.-9. årgang.

Der gives standpunktskarakterer i prøvefagene.

 

Særligt for udskolingen

Vi ønsker, at vores udskoling (7.-9. årgang) skal være et attraktivt tilbud – både for elever, der har gået på friskolen hele deres skoletid – og for elever, som skifter til skolen for at prøve noget nyt de sidste år af deres skoletid.

 

Der er masser af gode grunde til at vælge udskolingen på Klovborg Friskole – bl.a. disse:

Valgfag hvor der kan vælges mellem:

 • Musik – sang, samspil og solointrument
 • Håndværk og design/Krea - kreative ideer udfoldes 

 

Hvert år er 9. årgang på en udlandstur og 7.-8. årgang er på storbytur hvert andet år.                                                                                                                                                     

 

Afgangsprøver

FP9

Vi tilbyder folkeskolens afgangsprøver FP9 til alle 9. klasses elever.

Dette indbefatter også valgfagsprøven i 8. klasse.

 

Terminsprøver

Der afholdes skriftlige terminsprøver for 8.-9. årgang.

 

Førskolebørn

Det er en stor forandring for børnene at starte i skole, og jo mere trygge børnene på forhånd er ved skolen, de voksne og kammeraterne – jo nemmere går skolestarten. Derfor inviteres førskolebørnene på besøg på friskolen nogle gange i løbet af foråret. Besøgene starter i uge 8 og fortsætter med ca. 14 dagens mellemrum indtil sommerferien.

Målet med førskolebørnenes besøg er, at de lærer skolen at kende. Det er vigtigt, at børnene både føler sig trygge i timerne og ude i frikvartererne. Når førskolebørnene kommer på skolen, møder de skolens voksne, de lærer hvordan man opfører sig i skolen, og hvordan skolens regler er.  

I timerne med førskolebørnene bliver der arbejdet med bogstaver og tal på forskellig vis. Der laves dels skriftlige opgaver, men der arbejdes også med den mere legende tilgang til bogstaver og tal. Der skal synges, tegnes og meget mere. Kort sagt oplever børnene, at en skoledag rummer mange forskellige former for læring.

I november afholder vi indskrivningscafe på skolen. Her kan man som forældre til kommende 0.-klasses elever komme og få en snak med lærere og ledelse omkring kommende skolegang på Klovborg Friskole.