Præsentation af skolen

Klovborg Friskole tilbyder undervisning fra 0.-9. årgang. Vi har ca. 85 elever. Friskolen ligger i den hyggelige landsby Klovborg med kort afstand til fantastisk natur. Friskolen er en vigtig del af et aktivt lokalsamfund, og rigtig mange i byen bruger og besøger skolen – både i og udenfor skoletiden.

Eleverne kommer primært fra Klovborg, men søges også af elever fra et større opland, fx Vejle, Horsens, Nr. Snede, Brædstrup, Ølholm og Tørring.

Skolen råder over to skolebusser, som mod en mindre egenbetaling henter elever fra oplandet, hvis der er behov.


Søger du information om vores SFO i Klovborg kan du læse mere her

Klassetrin

Undervisningen tilrettelægges i følgende grupper:

 • Yngste gruppe 0. årg. og 1.-2. årg.
 • Midter grupper 3. -4. årg og 5.-6. årg. 
 • Ældste gruppe 7.-9. årg.

Der laves undervisningsdifferentiering på alle hold.

Priser friskolen

Priser pr. måned friskolen:

 1. barn: 995 kr./12 mdr. 
 2. barn: 575 kr./12 mdr. 
 3. barn:     0 kr./12 mdr.                                                  

   

SKOLEMAD: 150 kr./11 mdr.  - maden serveres mandage og fredage.

SKOLEBUS: 300 kr./md.

MUSIKSKOLE: 325 Kr./md.

 

SFO:

(0. -3. klasses elever)

Heldag 1095 kr./md.

Eftermiddag 845 kr./md.

Morgen: 450 kr./md.

Mini-modul: 255 kr./md.

Feriepasning: 500 kr. pr. uge.

 

(4.klasses elever)

Heldag 1645 kr./md.

Eftermiddag 1295 kr./md

Feriepasning: 500 kr. pr. uge.

 

SFO mad:

150 kr./md   

Mini-modul: 30 kr./md.

 

SKOLEREJSER:

Fælles lejrskole: 250 kr./årligt - hvert år, betaling én gang.

Storbytur i 7. eller 8. klasse: betaling i 6. & 7. klasse 100 kr./md (24 mdr. = 2400 kr. ialt)

Udenlandsrejsen (Syd-afrika): betaling i 8. & 9. klasse 200 kr./md (23 mdr. = 4600 kr. ialt)

 

Indmeldelsesgebyr: 1000 kr.

 

 

Dagens rutiner

Læsebånd:

Kl.: 8.00 startes dagen stille og roligt med læsebånd.

 

Fællessamling:

15 min - alle dage.

 

Trivsel:

Trivselsvejleder deltager/står for undervisningen eller tager elever med ud. 

 

Spisning:

Den voksne der har haft holdet op til spisepausen spiser med eleverne, medmindre andet er angivet. (jf. maddagene)

 

Maddage:

Mandage og fredage serveres skolemad (typisk et måltid varm mad) til alle elever. 

I skoleåret 2019/20 vil alle på skolen spise sammen ved disse måltider.

  

Duksearbejde:

Eleverne hjælper til med de praktiske opgaver på skolen og har på skift forskellige dukseopgaver.

Dukseopgaver varierer fra gruppe til gruppe, men det kan fx være, at man skal feje, tørre borde af etc.

 

 

Skemaer for skoleåret 2019/20 bliver uploadet august 2019.

 

 

Fagene

Klovborg Friskoles undervisning står som minimum mål med, hvad der almindeligvis forventes i folkeskolen… - ifølge loven. 

Vores undervisningstimer er på 45 min. (lektion) x 2 = 90 min. (modul)

På alle årgange undervises der i:

 • Dansk
 • Matematik
 • Idræt
 • Engelsk
 • Trivsel
 • Læsebånd

I yngste gruppe og midtergruppen (0.-6. årg.) undervises der desuden i:

 • Historie/kristendom på 0.-2. årgang.
 • Natur/teknologi fra 0.-6. årgang.
 • Tysk på 5.-6. årgang.
 • Humanistisk på 3.-6. årgang
 • Håndværk/design på 0.-6. årgang. 
 • Musik på 0.-6. årgang

I ældste gruppe (7.-9. årg.) undervises der i:

 • Naturfag på 7.-9. årgang.
 • Humanistisk på 7.-9. årgang.
 • Tysk fra 7.-9. årgang.
 • Valgfag på 7.-9. årgang.

 

 

Alternative dage

I løbet af skoleåret har vi også nogle alternative dage, hvor vi bryder det almindelige skema op og fordyber os i noget særligt.

 • Første skoledag – Første skoledag efter sommerferien ligger altid en lørdag fra kl. 9-12, så hele familien har mulighed for at deltage.
 • Skolerejse - Sydafrika for 9. årgang
 • Motionsdag – Fredag inden efterårsferien deltager vi i skolernes motionsdag.
 • Juleklippedag – Sidste fredag i november inviterer vi bedsteforældre og andre vigtige voksne til at komme og hjælpe os med at gøre skolen juleklar. Der klippes julepynt, bages julekager, laves juledekorationer og meget mere.
 • Juleafslutning – Sidste skoledag inden juleferien går vi sammen til julegudstjeneste, hvorefter vi går tilbage til skolen, hvor vi bl.a. leger den traditionsrige ”Store gemmeleg”.
 • Store spilledag – Efter juleferien starter vi op med store spilledag, hvor der hygges med forskellige brætspil.
 • Forestillingsuge – I uge 5 brydes det normale skema op, og vi sætter alle sejl til for at lave vores forestilling. Alle elever hjælper til med forestillingen – ligesom alle elever også kommer på scenen, når den opføres i Klovborg Kino. Der skal laves musik, kostumer, rekvisitter, dans og naturligvis drama.
 • Emneuge – indhold sendes ud via intra.
 • Lejrskole – 3 dage i løbet af foråret er 0. -9. klasse på tur sammen. Der overnattes som regel på en anden friskole eller i en spejderhytte. I løbet af turen besøger vi seværdigheder i området.
 • Byfest – I slutningen af skoleåret deltager friskole ved byfesten der er for alle elever, forældre og andre interesserede. Her laver eleverne og andre af byens foreninger boder og aktiviteter. Ligeledes spiller og synger eleverne på scenen i skolegården.
 • Sommermarked - musik, boder og hygge i skolegården.
 • Sidste skoledag – Vi ønsker hinanden god sommerferie, og plejer traditionerne med fx feriesang, løb, afgangs-elevernes rundboldkamp mod lærerne osv.

 

Særligt for 7.-9.klasse:

 • Ældstetur – fungerer som en ryste-sammen-tur for holdet.
 • Storbytur - I løbet af foråret er 7. og 8. klasse på en storbytur (hvert andet år)
 • Sydafrika – I løbet af foråret er 9. årgang på udlandstur til Sydafrika. 
 • Terminsprøver – I januar afholdes skriftlige terminsprøver for 7.-9. årgang.
 • FP9 årsprøver
 • Erhvervspraktik – I løbet af efteråret er 8.-9. årgang i erhvervspraktik.
 • Introduktionskurser – I løbet af marts måned er 8. årgang på introduktionskurser for at stifte bekendtskab med STX, HF, HTX, HHX og erhvervsskolerne.

Kalender

På kalenderen herunder ser du måned for måned, hvad der foregår på friskolen.

Se årskalender for 17/18 her.

 

Årskalender for skoleåret 2019/20

Feriekalender 18/19

 

 

 

Feriekalender 2018/2019 Klovborg Friskole SFO
 - nævnte dage er incl. Fra Til Fra Til
Sommerferie 27-06-2018 10-08-2018 07-07-2018 05-08-2018
Efterårsferie 13-10-2018 21-10-2018 13-10-2018 21-10-2018
Juleferie 21-12-2018 06-01-2019 22-12-2018 02-01-2019
Vinterferie 09-02-2019 17-02-2019 09-02-2019 17-02-2019
Påskeferie 13-04-2019 22-04-2019 13-04-2019 22-04-2019
St. bededag 17-05-2019 19-05-2019 17-05-2019 19-05-2019
Kr. Himmelfartsferie 30-05-2019 02-06-2019 30-05-2019 02-06-2019
Pinseferie 08-06-2019 10-06-2019 08-06-2019 10-06-2019
Sommerferie 26-06-2019 11-08-2019 06-07-2019 05-08-2019

        
        - ret til ændringer forbeholdes.

  

 *Bemærk der er sommerklub*

(Pasnings-garanti m./egenbetaling)

29. juli – 3. august 2019.

Bindende tilmelding med betaling.

Der sendes mere ud herom senere.

 

Evaluering

Der afholdes årlige skole/hjem-samtaler.

For 0. årgang er den første samtale et hjemmebesøg.

Til skole/hjem-samtalen drøftes elevens trivsel og udvikling - både fagligt og socialt. Forud for samtalen er der udarbejdet en skoleudtalelse, hvor det beskrives, hvad der går godt, og hvad der kan være udfordrende i hvert enkelt fag. Til grund for skoleudtalelsen ligger diverse faglige opgaver, tests og prøver.

Der er en høj inddragelse af digitale læremidler på alle årgange.

 

0.- 2. klasses elever får stillet Ipads  til rådighed.

2.-5. klasses elever får stillet bærbare computere til rådighed.

6.-9. klasses elever medbringer selv egne bærbære computere (eller Ipad.) 

 

 

Vi arbejder på at gøre Klovborg friskole til en Google-Drev skole.

Ligeledes arbejdes der på at alle elever får en skole-chromebook med eget skab m./lås 

 

 

Specialundervisning

Vi bestræber os på at undervise alle ud fra evner og behov – og er der brug for en særlig indsats, så er det noget, vi tager alvorligt.

Som alle friskoler skal vi søge midler til specialundervisning. Det kræver udredning ved PPR inden, der kan søges.

Elever, der modtager specialundervisning følger som ofte klassens undervisning - nogle gange med støtte, ellers foregår det på mindre hold eller som ene-undervisning.

Vi bestræber os på at målrette undervisningen til den enkelte elev, hvorfor der ligeledes udfærdiges en handleplan i samarbejde med friskolen psykolog.

Karakterer

Der gives kun karakterer på 7.-9. årgang.

Der gives standpunktskarakterer i prøvefagene.

 

 

Der gives nødvendigvis ikke karakterer for hver enkelt aflevering, prøve og opgave.

Særligt for udskolingen

 

Vi ønsker, at vores udskoling (7.-9. årgang) skal være et attraktivt tilbud – både for elever, der har gået på friskolen hele deres skoletid – og for elever, som skifter til skolen for at prøve noget nyt de sidste år af deres skoletid.

Som noget helt særligt ønsker vi at gøre udskolingen til et efterskolelignende tilbud for elever, som bor hjemme. Derfor har vi indrettet et særligt undervisningsmiljø til ældste gruppe med både undervisningslokale og grupperum/dagligstue.

Der er masser af gode grunde til at vælge udskolingen på Klovborg Friskole – bl.a. disse:

Valgfag hvor der bl.a. kan vælges mellem:

 • Sport – masser af sport, inkl. ekstremsport.
 • Musik – sang, samspil og solointrument 

 

AFRIKA AFRIKA!! I skoleåret 2019/20 skal friskolens 9. årgang til Sydafrika.                                                                                                                                                      

 

Afgangsprøver 9. årgang

FP9

Vi tilbyder folkeskolens afgangsprøver FP9 (tidligere FSA) til alle 9. klasses elever.

 

Terminsprøver

Der afholdes skriftlige terminsprøver for 7.-9. årgang.

 

Førskolebørn

Det er en stor forandring for børnene at starte i skole, og jo mere trygge børnene på forhånd er ved skolen, de voksne og kammeraterne – jo nemmere går skolestarten. Derfor inviteres førskolebørnene på besøg på friskolen nogle gange i løbet af foråret. Besøgene starter i uge 8 og fortsætter med ca. 14 dagens mellemrum indtil sommerferien.

Ved de første besøg har førskolebørnene time alene. De næste gange skal førskolebørnene have den første time alene, og herefter en time sammen med 1. årg., så de langsomt sluses ind i vores yngste gruppe. Ved hvert besøg spiser førskolebørnene på skolen.

Besøgene bliver længere og længere og går fra at være en enkelt time + madpakkespisning den første dag, til at være næsten en hel skoledag til sidst, samt tilbud om at forsætte i SFO, når skoledagen slutter.

Målet med førskolebørnenes besøg er, at de lærer skolen at kende. Det er vigtigt, at børnene både føler sig trygge i timerne og ude i frikvartererne. Når førskolebørnene kommer på skolen, møder de skolens voksne, de lærer hvordan man opfører sig i skolen, og hvordan skolens regler er.  

I timerne med førskolebørnene bliver der arbejdet med bogstaver og tal på forskellig vis. Der laves dels skriftlige opgaver, men der arbejdes også med den mere legende tilgang til bogstaver og tal. Der skal synges, tegnes og meget mere. Kort sagt oplever børnene, at en skoledag rummer mange forskellige former for læring.

 Udover førskolebørnenes besøg har vi også

 • Infomøde for førskolebørn og deres forældre

Mødet holdes i maj/juni. Mens forældrene får en masse praktiske informationer vedr. skole og skolestart, sørger børnene for aftensmaden.

 • Fællesspisning for nuværende og kommende yngste gruppe

Afholdes i maj/juni og arrangeres af forældrerådet i yngste gruppe.