Klovborg Friskole

Grønnevænget 7
8765 Klovborg

CVR: 27973280

75 76 13 38
info@klovborgfri.dk


Skoleleder Jesper á Lágni Larsen kontaktes på:

Tlf.: 75 76 13 38 

Mail: skoleleder@klovborgfri.dk

Sekretær Inger Mølsted kontaktes på:

Tlf.: 75 76 13 38

Mail: kontor@klovborgfri.dk

Bestyrelsesformand Jakob Voldby Jensen kontaktes på:

Tlf.: 22 56 05 14

Mail: Jakob.best@klovborgfri.dk

Skriv til os

Medarbejdere

ADMINISTRATION

 

Skoleleder:

Jesper á Lágni Larsen

skoleleder@klovborgfri.dk

 

Souschef:

Lars Thomhav

lars@klovborgfri.dk

 

Pædagogisk koordinator:

Anne Lyngsholm van der Ploeg

anne@klovborgfri.dk

 

Sekretær:

Inger Mølsted

kontor@klovborgfri.dk

 

Teknisk serviceleder:

Jacob Lund Hansen

jacob@klovborgfri.dk

 

Chauffør og teknisk servicemedarbejder:

Jan Søren Nielsen

jan@klovborgfri.dk

 

Rengøring og køkken:

Kirsten Rosiak

kirsten@klovborgfri.dk

 

Rengøring og køkken:

Heidi Louise Laursen

heidi@klovborgfri.dk

 

 

SKOLEBESTYRELSEN

 

Formand:

Jakob Voldby Jensen

jakob.best@klovborgfri.dk

 

Næstformand:

Kirsten Marie Nørgaard

 

Kasserer:

Louise Madsen

 

Bestyrelsesmedlem:

Claus Bragenholt

 

Bestyrelsesmedlem:

Erik Schaarup

 

Bestyrelsesmedlem:

Troels Hermann Larsen

 

Bestyrelsesmedlem:

Thomas Holm Krogh

 

Supp. til bestyrelsen:

Gitte Susanna Johansen

Alex Agger Svendsen

 

Medarbejderrepræsentant:

Britta Schmidt

SKOLE

 

Underviser:

Hanne Eskesen

hanne@klovborgfri.dk

  

Underviser:

Astrid Kolind Riemer

astrid@klovborgfri.dk

 

Underviser:

Katrine Rosdal Züger Tønnes

katrine@klovborgfri.dk

 

Underviser:

Stinne Mai Hagstrøm

stinne@klovborgfri.dk

 

Underviser:

Anne Lyngsholm van der Ploeg

anne@klovborgfri.dk

 

Underviser:

Camilla Kjærgård

camilla@klovborgfri.dk

 

Underviser og IT-vejleder:

Lars Thomhav

lars@klovborgfri.dk

 

Underviser og musikskolekoordinator:

Nikolaj Pindstrup Jørgensen

nikolaj@klovborgfri.dk

 

Underviser og Trivsels-vejleder:

Britta Schmidt

britta@klovborgfri.dk

 

Pædagog/Underviser/IT-vejleder:

Dennis Duggen

dennis@klovborgfri.dk

 

Fast vikar:

Anna Lildballe Steffensen

anna@klovborgfri.dk

 

Fast vikar:

Ida Assarsson

ida@klovborgfri.dk

 

Fast vikar:

Caroline Loftager Kristensen

caroline@klovborgfri.dk

 

Musikunderviser og vikar:

Malak Tumeh

malak@klovborgfri.dk

 

Diakonal medarbejder:

Jytte Thorup

jytte@klovborgfri.dk

 

 

ELEVRÅD

Mail: elevraad@klovborgfri.dk

Formand:

Silke - 8. årgang

Næstformand:

Malde - 7. årgang

Sekretær:

Marie Louise - 9. årgang

 

Øvrige medlemmer:

Sigrid - 6. årgang

Emma - 5. årgang

Freja H - 4. årgang

Oskar - 3. årgang

Noah - 2. årgang

Lauge - 1. årgang

 

 

 

SFO

 

SFO og klubleder:

Britta Schmidt

britta@klovborgfri.dk

 

Pædagog:

Dennis Duggen

dennis@klovborgfri.dk

 

Pædagogmedhjælper:

Dorte Jonassen

dorte@klovborgfri.dk

 

Pædagogmedhjælper:

Charlotte Kjærgård Terkilsen

charlotte@klovborgfri.dk

  

Pædagog:

Karen Kirkegaard

karen@klovborgfri.dk

 

Pædagog:

Hanne Eskesen

hanne@klovborgfri.dk

 

Fast vikar:

Anna Lildballe Steffensen

anna@klovborgfri.dk

 

Fast vikar:

Caroline Loftager Kristensen

caroline@klovborgfri.dk

 

Fast vikar:

Ida Assarsson

ida@klovborgfri.dk