Klovborg Friskole

Grønnevænget 7
8765 Klovborg

CVR: 27973280

75 76 13 38
info@klovborgfri.dk


Skoleleder Jesper á Lágni Larsen kontaktes på:

Tlf.: 75 76 13 38 

Mail: skoleleder@klovborgfri.dk

Sekretær Inger Mølsted kontaktes på:

Tlf.: 75 76 13 38

Mail: kontor@klovborgfri.dk

Bestyrelsesformand Louise Madsen kontaktes på:

Tlf.: 22 53 86 34

Mail: louise.best@klovborgfri.dk 

Skriv til os

Medarbejdere

ADMINISTRATION

 

Skoleleder:

Jesper á Lágni Larsen

skoleleder@klovborgfri.dk

 

Viceskoleleder:

Lars Thomhav

lars@klovborgfri.dk

 

Pædagogisk koordinator:

Anne Lyngsholm van der Ploeg

anne@klovborgfri.dk

 

Sekretær:

Inger Mølsted

kontor@klovborgfri.dk

 

Teknisk serviceleder:

Jacob Lund Hansen

jacob@klovborgfri.dk

 

Chauffør og teknisk servicemedarbejder:

Jan Søren Nielsen

jan@klovborgfri.dk

 

Rengøring og køkken:

Kirsten Rosiak

kirsten@klovborgfri.dk

 

Rengøring og køkken:

Heidi Louise Laursen

heidi@klovborgfri.dk

 

 

SKOLEBESTYRELSEN

 

Formand:

Louise Madsen

 

Næstformand:

Gitte Susanna Johansen

 

Kasserer:

Anni S. Beck

 

Bestyrelsesmedlem:

Janni Hauge Andersen

 

Bestyrelsesmedlem:

Ann Bartels Christensen

 

Bestyrelsesmedlem:

Bethina Kingo Nielsen

 

Bestyrelsesmedlem:

Louise Larsen (Referent)

 

Supp. til bestyrelsen:

Søren Karmdal (Mødeleder)

Anita Sørensen

 

Medarbejderrepræsentant:

Anne Lyngsholm van der Ploeg

SKOLE

  

Underviser og læsevejlleder:

Susanna Uhrskov

susanna@klovborgfri.dk

 

Underviser:

Malene Madsen

malene@klovborgfri.dk

 

 Underviser:

Gitte Møller Falck

gitte@klovborgfri.dk

 

Underviser:

Hanne Eskesen

hanne@klovborgfri.dk

  

Underviser:

Astrid Kolind Riemer

astrid@klovborgfri.dk

 

Underviser:

Katrine Rosdal Züger Tønnes

katrine@klovborgfri.dk

 

Underviser:

Stinne Mai Hagstrøm

stinne@klovborgfri.dk

 

Underviser:

Anne Lyngsholm van der Ploeg

anne@klovborgfri.dk

 

Underviser:

Brian Andersen

  

Underviser:

Maiken Tillgaard

 

Viceskoleleder og underviser:

Lars Thomhav

lars@klovborgfri.dk

 

Underviser og musikskolekoordinator:

Nikolaj Pindstrup Jørgensen

nikolaj@klovborgfri.dk

 

Underviser og Trivsels-vejleder:

Britta Schmidt

britta@klovborgfri.dk

 

Pædagog/Underviser/IT-vejleder:

Dennis Duggen

dennis@klovborgfri.dk

 

 

 

Diakonal medarbejder:

Jytte Thorup

jytte@klovborgfri.dk

 

 

ELEVRÅD

Mail: elevraad@klovborgfri.dk

Formand:

Silke - 8. årgang

Næstformand:

Malde - 7. årgang

Sekretær:

Marie Louise - 9. årgang

 

Øvrige medlemmer:

Sigrid - 6. årgang

Emma - 5. årgang

Freja H - 4. årgang

Oskar - 3. årgang

Noah - 2. årgang

Lauge - 1. årgang

 

 

 

SFO

 

SFO- og klubleder:

Britta Schmidt

britta@klovborgfri.dk

 

Pædagog:

Dennis Duggen

dennis@klovborgfri.dk

 

Pædagogmedhjælper:

Dorte Jonassen

dorte@klovborgfri.dk

 

Pædagogmedhjælper:

Charlotte Kjærgård Terkilsen

charlotte@klovborgfri.dk

  

Pædagog:

Karen Kirkegaard

karen@klovborgfri.dk

 

Pædagog:

Hanne Eskesen

hanne@klovborgfri.dk

 

Fast Vikar:

Gitte Møller Falck

Gitte@klovborgfri.dk