Præsentation af SFO og personale i Klovborg

Klovborg Friskoles SFO holder til i friskolens hovedbygning. Her er vi nær legeplads og bålhytte. Der går omkring 40 børn i SFO'en. Man kan begynde i SFO'en, når man starter i skolen. Der er ingen øvre aldersgrænse for SFO-børn, så man kan fortsætte så længe, man har lyst.

I SFO-en kan du møde vores fantastiske SFO-personale:

 • Britta Schmidt, SFO- og indskolingsleder
 • Hanne Eskesen, pædagog
 • Karen Kirkegaard, pædagog
 • Dennis Duggen, pædagog
 • Gitte Møller Falck, pædagog-medhjælper
 • Heidi Louise Laursen, pædagog-medhjælper
 • Charlotte Therkelsen, pædagog-medhjælper
 • Mathilde Schmidt, pædagog-medhjælper
 • Ida Winther, pædagog-medhjælper
 • Sofie Vejs, pædagog-medhjælper

Vi ligger centralt placeret i Klovborg, hvilket kun er 10-12 kilometer fra Tørring, 10-11 kilometer fra Brædstrup og 7-8 kilometer fra Nørre Snede.

Vi har nemme afhentningsmuligheder i SFO'en og åbent 12.30-16.45 mandag-torsdag og 12.30-15.45 fredag.

Du kan læse meget mere om åbningstider, dagens rytme og aktiviteter længere nede på siden.

 

Kontakt

SFO'en kan kontaktes på tlf.nr. 75 76 13 38

Leder af SFO'en Britta Schmidt kan kontaktes på britta@klovborgfri.dk.

Indmeldelse i SFO sker skriftligt samtidig med indmeldelse på friskolen eller ved henvendelse til SFO'en.

Udmeldelse af SFO skal ske skriftligt. Der betales for løbende måned + 30 dage.

Åbningstider og dagens rytme

SFO-ens åbningstider:

 • Morgen:
  • Alle dage: 6.15-8.10
 • Eftermiddag:
  • Mandag og onsdag: 13.15-16.45
  • Tirsdag og torsdag: 12.30-16.45
  • Fredag: 12.30-15.45

 

Morgen

Om morgenen har SFO'en åbent fra kl. 6.15-8.10. Her tilbydes morgenmad, hygge og stille aktiviteter, inden skoledagen starter.

 

Eftermiddag

Eftermiddagen starter i SFO'en, når sidste skoletime er slut kl. 12.30 eller 13.15. Børnene melder sig til de voksne, som noterer, at børnene er kommet i SFO. De voksne hilser på børnene og modtager de beskeder og små historier, som børnene giver og fortæller.

Ca. kl. 14 serveres et sundt måltid mad - i daglig tale kaldet ”klokken to mad”. Maden er i overensstemmelse med den gældende kostpolitik på Klovborg Friskole. Børnene deltager årgangsvis på skift i fremstillingen af ”klokken to maden”. Når der kaldes til ”klokken to mad”, mødes alle i opholdsrummet, hvor der spises sammen og gives meddelelser fra voksne og børn. Der er fokus på bordskik og en ordentlig omgangstone, og der bruges den fornødne tid til spisningen. Når der gives meddelelser støttes børnene i at komme frem med deres små og store historier, samt at lytte til hvad der bliver sagt.

Herefter går alle børnene ud for at lege og få frisk luft. Bagefter tilbydes kreative aktiviteter og andre legetilbud. Oprydning efter en aktivitet påhviler barnet selv, således at oprydning uden at være en hoveddagsorden indgår som en naturlig del af børnenes aktiviteter.

Når børnene tager hjem, skal der hilses ”farvel og tak for i dag” af de voksne. Ingen børn må forlade SFO'en uden at give besked til en af de voksne.

Aktiviteter

Hverdagen i SFO tilrettelægges i overensstemmelse med reglerne for SFO og med principperne i de overordnede mål. Den skal være præget af opmærksomhed, nærhed, omsorg og dannelse. Børnene skal kende rammerne og mulighederne i SFO; hvor de må være, og hvad der kan og må ske i de enkelte områder. Der lægges vægt på kontinuitet og genkendelighed. Det skaber ro hos børnene, at de ved hvor de skal være, hvad der skal ske, og hvornår det sker.

Der skal i SFO'en også være rum til at ”lade børn være børn”… - til at de kan udfolde sig i kaos under opsyn. Der er altid et passende tilbud af materialer, spil, legeredskaber, rekvisitter mv. til brug for børnenes kreative udfoldelse til rådighed

I SFO'en er der mulighed for lektielæsning og i et vist omfang også for lektiehjælp. Dette sker efter aftale med forældrene.

 

Årets gang i SFO'en

Aktiviteterne i SFO'en knytter sig ofte til årstiderne, fx. påske- og juleaktiviteter.

Ligeledes har vi flere faste traditioner, fx. overnatning i foråret, samt såning i og pasning af vores urtehave.

I løbet af året arrangerer vi også forskellige temadage. Det kan fx. være bamsedag, nattøjsdag, spilledag, filmdag, cykeldag mm., hvor børnene får mulighed for at tage legetøj med hjemmefra ud fra det tema vi har valgt. 

 

Aktiviteterne

Aktiviteterne tilrettelægges således, at der er tilbud til alle alderstrin i SFO. Udover de planlagte aktiviteter iværksættes dagligt flere mindre aktiviteter efter lyst og behov. Projekter, der arbejdes med i skoletiden, kan fortsættes i SFO, hvis det er foreneligt med øvrige aktiviteter og hvis læreren i projektet er indforstået med det.

Torsdag er vores faste udedag, hvor vi enten går på naturlegepladsen eller laver bål.

 
Eksempler på planlagte aktiviteter i SFO'en:

 • Sløjd og snitteværksted
 • Smykkefremstilling
 • Syning og kreativt værksted, herunder tegning og maling
 • Bål og madlavning
 • Teaterlege
 • Sportslege
 • Ture ud af huset til fx. naturlegepladsen
 • Filmfremstilling
 • Leg og spil i gymnastiksalen

 

Deltagelse i SFO–aktiviteterne er med få undtagelser valgfri for børnene, da vi prioriterer børnenes leg højt. Enkelte aktiviteter er dog obligatoriske, fx. julegaver til forældre.

 

Eksempler på spontane aktiviteter i SFO'en:

 • Fri leg ude, fx. bygge huler og lege i sandkassen
 • Boldspil, fx. rundbold, fodbold, stikbold, håndbold
 • Fri leg inde, fx. egne ideer i billedkunst, egne ideer i træværksted, Lego, Gomitsi, Ninja Turtles, rollelege
 • Diverse spil, såsom Olsen, fisk, Uno, matador m.v.
 • Fortælling, oplæsning og læsning.

Forældrekontakt og evaluering

Daglig kontakt

Ved afhentning af børnene hilser SFO'ens pædagoger hver dag på forældrene. Der udveksles informationer om dagens forløb i det omfang, det er hensigtsmæssigt. Dialog og åbenhed er nøgleord i fht. denne kontakt.

I særlige tilfælde, såsom ved tilskadekomst, større konflikter mv. gives informationerne til forældrene så snart dette er muligt – alt efter vigtighedsgraden naturligvis.

Evaluering og særlig støtte

I forbindelse med skole/hjem-samtalerne i foråret deltager SFO'ens personale med henblik på at evaluere og lave nye mål for det enkelte barn.

Derudover kan der iværksættes særlig støtte af et barn, hvis det skønnes, at der er behov for det. Der udarbejdes en handleplan på baggrund af barnets behov. Forud for handleplanen observeres barnet af pædagogerne i en periode med særligt henblik på at vurdere om en adfærd udvikler eller ændrer sig. Handleplanen indebærer, at der med de til rådighed stående midler iværksættes tiltag for at ændre eller støtte en adfærd hos barnet, således at det trives bedre i SFO'en. Forældrene informeres om og inddrages i handleplanen. I det daglige vil SFO-personalet også sætte ind med mindre støttetiltag, der hjælper barnet på de konkrete områder.

Overordnede mål

 • SFO'en skal være et trygt sted, hvor børnene føler sig hjemme. Selv om de stadig er inden for skolens rammer, skal de føle, at nu har de fri fra skole. I SFO'en er det vigtigt, at barnets individuelle behov ses og respekteres.
 • I SFO'en skal der være rum for børnenes fantasi og kreativitet.
 • Vi bestræber os på, at samtlige børn til og med 3. årgang går i SFO. Det giver den bedste grobund for fællesskab og venskaber på tværs af årgange og alderstrin.
 • Børnenes personlige og sociale kompetencer udvikles i SFO'en, herunder deres ansvarsfølelse over for hinanden og for SFO'ens ting.
 • Når der er samling og gives meddelelser fra både børn og voksne, øver børnene sig i at bruge sproget, turde fortælle og have en mening. De oplever demokratiet i børnehøjde, hvor alle har ret til at tale og blive lyttet til.
 • Gennem forskellige former for udeaktiviteter lærer børnene glæden ved at bruge naturen, forstå den og passe på den.
 • Gennem det daglige måltid mad, der serveres i SFO'en, ønsker vi at lære børnene om måltidskultur og give dem lyst og mod til at smage på forskelligartet mad.

Priser

I vores SFO behøver man ikke betale for fuld tid, men kan vælge de moduler, man har behov for. Minimodul betyder, at man bruger SFO'en én eftermiddag om ugen. Man kan vælge flere minimoduler om ugen.

Priser pr. måned SFO:
Morgen: 495 kr.
Eftermiddag: 945 kr.
Heldag: 1.245 kr.
Minimodul: 295 kr.

4.kl. og op – eftermiddag: 1.345 kr.
4.kl. og op – heldag: 1.795 kr.

Der betales fuld pris for første barn i SFO'en. For andet barn er der en refussion. Der ydes ikke søskenderabat på minimodul. 

Øvrigt om SFO'en

Har du lyst at læse mere om vores SFO, har du muligheden her. Læs om:

 • Brug af naturen
 • Pædagogik og konflikthåndtering
 • Kompetencer og børnenes personlige udvikling
 • Klik her