Faktuelle oplysninger

Der er ca. 130 elever på Klovborg Friskole. Vi har fra 0.- 9. årgang.

9. årgang afslutter med statens kontrollerede årsprøver.

Friskolens SFO har ca. 40 børn.

Vedtægter

Skolens vedtægter blev vedtaget på generalforsamlingen i 2005 og er ikke blevet ændret siden.

Læs friskolens vedtægter her.

Tilsynserklæringer

Ifølge friskoleloven vælger forældrekredsen en tilsynsførende, som fører tilsyn med undervisningen på friskolen. Klovborg Friskole har i 2021 valgt Bente Bjørnkjær som tilsynsførende. Tidligere tilsynsførende var Mogens Bregendahl.

Bente besøger friskolen ca. 4 gange i løbet af skoleåret, hvor hun overværer undervisningen i alle grupper og alle fag. På baggrund af det Bente iagttager og taler med lærerne om, laver hun en tilsynserklæring, som fremlægges på generalforsamlingen og efterfølgende lægges op her på hjemmesiden.

Læs tilsynserklæringen 14-15 her.

Læs tilsynserklæringen 15-16 her.

Læs tilsynserklæringen 16-17 her. 

Læs tilsynserklæringen 17-18 her.

Læs tilsynserklæringen 18-19 her.

Læs tilsynserklæringen 19-20 her.

Læs tilsynserklæringen 20-21 her.

Læs tilsynserklæringen 21-22 her.

Ind- og udmeldelse

Indmeldelse:

Bor du i gamle Nr. Snede kommune og skal dit barn starte i børnehaveklasse, vil du blive kontaktet i løbet af efteråret, hvor der holdes infomøde for kommende 0. årgang

Falder skolevalget på Klovborg Friskole vil du få en indmeldelsesblanket, som udfyldes og afleveres til skolen.

Går dit barn allerede i skole et andet sted, men ønsker at skifte skole, henvender du dig til skolen på 75 76 13 38 eller på info@klovborgfri.dk Her laver du en aftale om, hvornår du/I kan besøge os.

Ved dette besøg får forældre og barnet en rundvisning på skolen, samt en snak med skoleleder, der præsenterer skolen og fortæller om undervisningen og det øvrige samarbejde. Ved dette møde kan der også træffes aftale om, at barnet får nogle prøvedage på skolen. Barnet kan så deltage i undervisningen i op til 14 dage for at blive i stand til at træffe den endelige og rigtige beslutning om et skoleskifte.

 

Udmeldelse:

Udmeldelse fra skole og SFO skal ske skriftligt. Der betales for løbende måned + 30 dage. 

Evt. skyldig saldo skal indfries ved udmeldelse.

Kostpolitik

Det er vigtigt for friskolen at have en sund profil. Derfor har vi udarbejdet en kostpolitik. Læs vores kostpolitik her.

Undervisningsmiljø-vurdering - UMV

Den seneste trivselsmåling er gennemført i december 2021. Se resultaterne her:

UVM 2021 0.-4. årgang

UVM 2021 5.-7. årgang

UVM 2021 8.-9. årgang

 

Skolekredsen

Klovborg Friskole er et levende fællesskab. Skolekredsen danner baggrund for skolens virke. Den kan sammenlignes med den cement, der holder murstenene sammen. Hvis ikke cementen er der, så falder stenene fra hinanden. På samme måde kan man sige, at det er skolekredsens interesse for og opbakning til Klovborg Friskole, som sikrer dens eksistens og berettigelse.

Som forælder er man automatisk medlem af skolekredsen. Har man ikke børn på skolen, men ønsker man alligevel at støtte friskolen, kan man melde sig ind i skolekredsen. Det gør man ved at henvende sig til skolen, og herefter betale det årlige kontingent på 100 kr.

Skolekredsens vigtigste opgaver et at bakke op omkring Klovborg Friskole og være bindeled mellem friskolen og det omgivende samfund.

Som medlem af skolekredsen:

  • Bliver du hvert år inviteret til skolens generalforsamling. Her har du stemmeret og mulighed for at blive valgt til skolens bestyrelse.
  • Kan du aktivt tage del i skolens arbejde i form af arbejdsdage og andet godt. Vi kan altid bruge en hjælpende hånd, men du er også velkommen til blot at kigge forbi, når lejligheden byder sig.
  • Støtter du friskolen økonomisk gennem indbetaling af kontingent.

 

Generalforsamling 2018

Generalforsamling 2019

Generalforsamling 2020

Generalforsamling 2021

Ekstraordinær generalforsamling 2022

Generalforsamling 2022

Klovborg Friskoles venner - KFV

Foreningen Klovborg Friskoles Venner har til formål at yde økonomisk og social støtte til såvel friskolen, som de forskellige almennyttige formål og folkeoplysende aktiviteter, der finder sted i tilknytning til skolen.

KFV fokuserer på at skabe samhørighed mellem foreningens medlemmer, skolen og lokalsamfundet.

Foreningen finansieres ved kontingentindbetalinger, donationer, afholdelse af arrangementer, jern- og dåseindsamling, OK-kort og mange andre pengerejsende aktiviteter.

Læs mere om KFV og tegn abonnement på foreningens hjemmeside: http://kfvenner.dk/

Anti-mobbepolitik

Anti-mobbe

Sociale klausuler

Sociale klausuler