Ind- og udmeldelse

Indmeldelse

Går dit barn allerede i skole et andet sted, men ønsker at skifte skole, henvender du dig til skolen på tlf. 75 76 13 38 eller på kontor@klovborgfri.dk. Så laver vi en aftale om, hvornår du/I kan besøge os. Ved dette besøg får forældre og barnet en rundvisning på skolen, samt en snak med skolelederen, der præsenterer skolen og fortæller om undervisningen og det øvrige samarbejde. Ved dette møde kan der også træffes aftale om, at barnet får nogle prøvedage på skolen. Barnet kan så deltage i undervisningen i op til 14 dage for at blive i stand til at træffe den endelige og rigtige beslutning om et skoleskifte.

Udmeldelse

Udmeldelse fra skole og SFO skal ske skriftligt. Der betales for løbende måned + 30 dage.

Evt. skyldig saldo skal indfries ved udmeldelse.