Fagene

Klovborg Friskoles undervisning står mål med, hvad der almindeligvis forventes i folkeskolen ifølge Folkeskoleloven.

På alle årgange undervises i

 • Dansk
 • Matematik
 • Idræt
 • Engelsk

På 0.-6. årgang undervises desuden i

 • Historie/kristendom på 0.-6. årgang
 • Natur/teknologi på 0.-6. årgang
 • Håndværk/design på 0.-6. årgang
 • Billedkunst på 0.-6 årgang
 • Musik på 0.-6. årgang
 • Tysk på 4.-6. årgang
 • Madkundskab på 4.-6. årgang

På 7.-9. årgang undervises desuden i

 • Tysk på 7.-9. årgang
 • Valgfag på 7.-9. årgang
 • Biologi på 7.-9. årgang
 • Geografi på 7.-9. årgang
 • Historie på 7.-9. årgang
 • Fysik/kemi på 7.-9. årgang
 • Kristendom på 7.-9. årgang
 • Samfundsfag på 8.-9. årgang